Uw zorg

Nieuwe gezichten in het UZA

We verwelkomden twee nieuwe gezichten in het directiecomité en een nieuw hoofd voor de technische dienst. Maak kennis met Katleen Janssens, Martijn Lamberti-Henquet en Erik Van De Wauwer.

Directeur personeel: Katleen Janssens

Katleen Janssens studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als advocaat aan de balie te Antwerpen, maakte zij de overstap naar de Stad Antwerpen waar haar focus lag op de integrale veiligheid. Van 2011 tot nu kon Katleen heel wat HR-ervaring opdoen als algemeen directeur van de Stad Lier. Lees hier meer.

Directeur administratie & financiën: Martijn Lamberti-Henquet

Martijn Lamberti-Henquet neemt de functie van directeur administratie & financiën (CFO) in het UZA op. Hij genoot een economisch-financiële opleiding in Nederland, Zwitserland, Duitsland en de Verenigde Staten en maakte na een carrière in de banksector in 2005 de overstap naar de gezondheidszorg waar hij diverse directiefuncties in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) bekleedde. In het kader van zijn werkzaamheden in het MUMC werkte Martijn ook samen met het UZGent en met de omliggende ziekenhuizen in Belgisch Limburg. Lees hier meer.

Hoofd technische dienst: Erik Van De Wauwer

Erik Van De Wauwer studeerde in 2001 af als ingenieur-architect aan de KU Leuven. In 2018 rondde hij daarnaast de opleiding Master in management en beleid in de gezondheidszorg af. Na een loopbaan binnen architecten- en studiebureaus was Erik werkzaam binnen een openbaar bestuur waar hij verantwoordelijk was voor het beheer van het patrimonium en de dienst vergunningen en de milieudienst. In UZA zet hij mee zijn schouders achter het masterplan infrastructuur om de UZA-campus van de toekomst te bouwen. En die campus wordt groener en groener.