Netwerken

5 zorgpartners - 9 campussen

1. Universitair Ziekenhuis Antwerpen

573Bedden
642Artsen
3059Medewerkers
27.987Opnames
52.855Dagopnames
587.708Ambulante contacten

Speerpunten

 • hoogkwalitatieve tertiaire zorg
 • voortrekker in innovatie, kwaliteit en patiëntveiligheid
 • academisch centrum voor opleiding en onderzoek

2 & 3. AZ Klina Brasschaat

589Bedden
200Artsen
1800Medewerkers
19.504Opnames
46.517Dagopnames
308.253Ambulante contacten

Speerpunten

 • Acuut referentieziekenhuis met sterk uitgebouwde spoedgevallendienst
 • Cardiologische- en neurologische zorgprogramma’s
 • Oncologische en chronische zorg (Acute opvang voor niet planbare zorg)
 • Neurologische revalidatie van coma- en MS-patiënten in AZ Klina campus De Mick
 • Urologie steenkliniek
 • Roboticachirurgie

4 & 5. AZ Monica Antwerpen en Deurne

466Bedden
224Artsen
1648Medewerkers
19.499Opnames
33.987Dagopnames
241.882Ambulante contacten

Speerpunten

 • orthopedie, oogheelkunde en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
 • interventiecardiologie
 • revalidatiecentrum

6 & 7 & 8. AZ Rivierenland

429Bedden
245Artsen
1334Medewerkers
13.576Opnames
40.962Dagopnames
316.831Ambulante contacten

Speerpunten

 • Acuut ziekenhuis met sterk uitgebouwde spoedgevallendiensten op campus Bornem en campus Rumst
 • Oncologische en chronische zorg
 • Locomotorische revalidatie
 • Sterk uitgebouwde chirurgische daghospitalisatie en internistische daghospitalisatie
 • ERAS traject voor chirurgie

9. AZ Voorkempen

250Bedden
130Artsen
830Medewerkers
12.174Opnames
22.334Dagopnames
140.296Ambulante contacten

Speerpunten

 • Kunstnier – diabeteszorg
 • Uitbreiding van pediatrie en versterking verloskunde
 • Acute en chronische ouderenzorg en revalidatie
 • Chirurgisch en internistisch daghospitaal

De ziekenhuizen UZA (Edegem), AZ Klina (Brasschaat), AZ Monica (Antwerpen en Deurne), AZ Voorkempen (Malle) en AZ Rivierenland (Rumst, Bornem en Willebroek) vormen samen het locoregionale ziekenhuisnetwerk ‘Helix’. De partnerziekenhuizen binnen Helix engageren zich ertoe samen een volledig aanbod van hoogkwalitatieve en waardegedreven zorg tot bij de patiënt te brengen in de brede Antwerpse omgeving.

Logo Helix

In de evolutie naar een geïntegreerde zorgmodel, is de vorming van ziekenhuisnetwerken een belangrijke mijlpaal. Het UZA maakt sinds 2018 deel uit van Helix, samen met AZ Klina, AZ Monica, AZ Voorkempen en AZ Rivierenland. De ziekenhuizen van Helix vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding. Elk van de ziekenhuizen behoudt binnen dit netwerk zijn eigenheid en sterkte, maar door de intensieve samenwerking kunnen ze verder inzetten op kwaliteitsvolle zorg. Helix vormt ook een koepel voor kennisdeling om te bouwen aan een toekomstgerichte zorg. Op die manier vinden Antwerpse patiënten alle zorg – van basis-specialistische tot hooggespecialiseerde zorg en innovatie – dicht bij huis.