Cijfers

Resultaten medisch

  • 27.987 verblijven met overnachting
  • 52.855 daghospitalisaties
  • 17.397 operaties
  • 801.698 raadplegingen en technische verstrekkingen

Resultaten financieel

  • 556 miljoen totale bedrijfsopbrengsten
  • 467 miljoen omzet
  • 1,6 miljoen resultaat van het boekjaar

Welkom Martijn Lamberti-Henquet

 

Martijn Lamberti-Henquet heeft de functie van directeur administratie & financiën (CFO) in het UZA opgenomen. Hij genoot een economisch-financiële opleiding in Nederland, Zwitserland, Duitsland en de Verenigde Staten en maakte na een carrière in de banksector in 2005 de overstap naar de gezondheidszorg waar hij diverse directiefuncties in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) bekleedde. In het kader van zijn werkzaamheden in het MUMC werkte Martijn ook samen met het UZGent en met de omliggende ziekenhuizen in Belgisch Limburg.

“Samen met mijn collega’s in de directie zal ik zorg dragen voor een financieel gezond beleid en de continuïteit voor de toekomst in samenwerking met de UAntwerpen.”

Lees hieronder zijn toelichting bij het boekjaar 2022.

Veranderingen creëren opportuniteiten

 

De financiële uitdagingen zijn voor alle Belgische ziekenhuizen erg groot. De stijging van kosten voor goederen en diensten, en de stijging van de lonen zijn aanleiding geweest om onze opbrengsten en kosten onder de loep te nemen.

Voor het UZA zijn de vorderingen op de inhaalbedragen en te innen opbrengsten in 2022 verder toegenomen. De Covid-jaren 2020 en 2021 liggen hieraan mede ten grondslag, maar ook een noodzaak voor een meer efficiënte bedrijfsvoering en een verdere digitalisering wordt hiermee aangetoond. Het directiecomité van het UZA heeft de ambitie om de komende jaren het ziekenhuis gezond en sterk te houden om de aankomende uitdagingen in de Belgische gezondheidszorg aan te kunnen. De recent vernieuwde beheersovereenkomst tussen UZA en UAntwerpen en de daaruit voortgekomen Joint Financial Council (JFC) zorgen voor een positieve dynamiek.

Een positieve afsluiting over het boekjaar 2022 is het gezamenlijk resultaat van alle medewerkers in het UZA.