Uw zorg

UZA-campus van de toekomst

In het najaar van 2022 zijn we als organisatie van start gegaan met het masterplan infrastructuur samen met Omni Care Consult. Dit masterplan zal een meerjarenstrategie opleveren voor de groei van de UZA-campus volgens de universitaire missie, en in lijn liggen met de regionale samenwerking om geïntegreerde, hoogkwalitatieve zorg aan te bieden.

In een eerste fase brachten we samen met alle teams hun kansen en noden in kaart. Ook de onderlinge relaties tussen teams en disciplines werden uitgetekend. Uit deze omvattende analyse worden de infrastructuurnoden op korte, middellange en lange termijn gedistilleerd. De strategische pistes die uit de behoefteanalyse komen, worden uitgetekend in een aantal scenario’s.

Julie Pieters en Prof. Dirk Ysebaert, co-voorzitters van het projectteam masterplan infrastructuur: “Sinds de start van dit project is duidelijk geworden dat de visie en ambities van de teams binnen onze organisatie ver reiken. We willen alle teams bedanken voor hun voorbereiding, hun tijd en de vele inzichten die ze ons al hebben gegeven. De vraag naar meer samenwerking en cliëntgerichte zorg komt pertinent naar voren. Toekomstgerichte zorgmodellen tekenen zich af. Alsook aandacht voor het verder binnentrekken van onderzoek en training op de vloer. Dit masterplan zal een operationalisering worden van onze strategie 2030.”

Een van de plannen is alvast om een open workspace en warme ontmoetingsruimte aan het auditorium in te richten.