Versterking van immuuntherapie door de combinatie van gepersonaliseerde dendritische celtherapie en gerichte checkpointremmers als eerstelijnsbehandeling voor longvlieskanker (IMMUNO-MESODEC studie)

Versterking van immuuntherapie door de combinatie van gepersonaliseerde dendritische celtherapie en gerichte checkpointremmers als eerstelijnsbehandeling voor longvlieskanker (IMMUNO-MESODEC studie)