Onze medewerkers

Het zal welzijn

Ondanks alle technologisch vernuft blijft het meest kostbare in onze sector het talent en betrokkenheid van mensen. Investeren in het welzijn van onze medewerkers deden we het afgelopen jaar met een waaier aan initiatieven voor preventie, begeleiding en ondersteuning, en dit zowel op fysiek als mentaal vlak. Een greep uit het aanbod.

Gezondheid op de eerste plaats

(Buiten) bewegen, samen met collega’s, zorgt voor een beter welzijn, ontspannen medewerkers en een fijne teamspirit. Daar maken we dan ook een prioriteit van. Van yogalessen, golflessen en padel(toernooi) – tot loopwedstrijden zoals de Ten miles, Urban Trail en ga zo maar verder. Het investeren in de gezondheid van onze medewerkers leverde ons het label Sportbedrijf van Sport Vlaanderen op.

Eindelijk weer samen

Misschien wel het meest deugddoend event van het jaar: de eerste keer dat we elkaar opnieuw konden ontmoeten op een UZA-café, ter gelegenheid van de ‘Dag van de medewerker’ op 12 mei. Na de beproevende Covid-periode waarin we allen bergen hebben verzet om kwaliteitsvolle zorg te blijven garanderen, was het een ware verademing om nog eens tijd te maken voor elkaar. Het succes van het eerste UZAcafé na lange tijd kreeg al snel een vervolg – mit viel Bratwurst, Bier, Dirndls und Lederhosen op een legendarisch Duits volksfeest georganiseerd door het team van het operatiekwartier.

Over de grens?

Grensoverschrijdend gedrag is een moeilijk en complex thema dat niet alleen gevolgen heeft voor de relatie tussen pleger en slachtoffer maar ook de sfeer en moreel van het hele team beïnvloedt. Hoe ga je daarmee om als individu, als collega, als leidinggevende … ? Met het nieuwe beleid rond Grensoverschrijdend gedrag reiken we handvaten aan om situaties bespreekbaar te maken, te melden en op te volgen. Een eerste stap is het gedrag bespreekbaar te maken. Maar waar kan je als medewerker terecht als je er niet met de ander over kan praten of je gesprek niets heeft opgeleverd? Daarvoor zijn er verschillende aanspreekpunten, zowel intern als extern. Een van die aanspreekpunten is de vertrouwenspersoon, die steeds naar medewerkers luistert, advies geeft en indien nodig kan doorverwijzen.

Met goesting naar het werk

4 keer per jaar wordt een korte online bevraging afgenomen bij alle UZAmedewerkers. Hiermee peilen we naar de mate van goesting waarmee ze de afgelopen drie maanden zijn komen werken in het UZA. Ze kunnen ook verbeterpunten aangeven die volgens hen die score kunnen verbeteren. Op basis van deze verbetersuggesties plant het UZA gerichte verbeteracties.

metgoestingnaarhetwerk

Keep on growing

Als UZA-medewerker krijg je de kans om jezelf gedurende je volledige loopbaan te blijven ontwikkelen. Er zijn duidelijke loopbaanperspectieven, zowel horizontaal als verticaal of multidisciplinair. Voor artsen is een duidelijk carrièrepad uitgestippeld en voor verpleegkundigen werden klinische ladders ontwikkeld. Elke medewerker kan ook een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen dat opgevolgd wordt door een interne of externe coach.

Met meer dan 150 interne opleidingen en 2500 externe opleidingen kunnen onze medewerkers hun professionele en persoonlijke competenties ontwikkelen.

We zijn er voor elkaar

De eerste opvang van betrokkenen na een schokkende gebeurtenis gebeurt het best via een ‘peer’, iemand die in dezelfde omgeving werkt. ​ Het UZA heeft een ‘peer support’ team dat bestaat uit tien medewerkers. Dat zijn personen van uiteenlopende diensten die opgeleid zijn om betrokkenen te begeleiden. Die begeleiding gebeurt gefaseerd: er zijn drie contactmomenten. Als er daarna nog nood blijkt aan verdere ondersteuning, verwijst de ‘peer supporter’ door naar een professioneel hulpverlener.

Bye bye stress

Herken je als medewerker stresssignalen en heb je het gevoel dat je de gevarenzone voor overspanning of burn-out nadert? Dan kan je terecht bij de UZA-stresscoaches! Zij staan klaar voor medewerkers om naar hun verhaal te luisteren en hen tips en tricks mee te geven. In een kortdurend traject van maximum vijf gesprekken denken ze mee over hoe ze de balans kunnen herstellen. Indien nodig verwijzen ze hen door naar gespecialiseerde hulpverlening. De gesprekken zijn vertrouwelijk en ze kiezen zelf met welke coach ze een gesprek willen. Ook met de wetenschappelijk onderbouwde preventietool Time2Grow kunnen collega’s aan hun veerkracht werken.

Allemaal gelijk

Het UZA heeft er altijd naar gestreefd een inclusieve en diverse organisatie te zijn, wat een noodzakelijke voorwaarde is om talentvolle medewerkers aan te trekken, een belangrijke rol te spelen in een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg voor onze patiënten en sterke samenwerkingsverbanden uit te bouwen met partnerziekenhuizen.

Onze ambitie is te zorgen voor gelijke rechten en kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, godsdienst, geaardheid of functiebeperking. Iedereen kan in de uitoefening van zijn functie bijdragen aan de visie en missie van de organisatie.

Het gender equality plan 2022 vormt een onderdeel van dit brede beleid met betrekking tot diversiteit en inclusie.

diversity