Uw zorg

Zorgbehoeften van jonge patiënten na een beroerte in kaart gebracht

Jonge patiënten die een beroerte doormaken hebben vaak andere noden dan de iets oudere beroertepatiënt. Om hun specifieke zorgbehoeften in kaart te brengen en de zorgtrajecten nog meer op hun maat af te stemmen, organiseren de dienst neurologie van het UZA en de World Stroke Organisation een grootschalig onderzoek.

Eerder liep er al een pilootstudie die wereldwijd de noden van jonge beroertepatiënten tussen verschillende zorgsystemen en lage-, hoge- en midden-inkomenslanden met elkaar vergelijkt. Het UZA bouwt hier nu op verder met een single center vervolgstudie bij een grotere groep van jonge beroertepatiënten (18 – 55) die in het UZA worden opgevolgd. Met (online) interviews van ongeveer een uurtje gaan de onderzoekers na hoe de patiënten de periode na de beroerte ervaren en hebben en wat hun behoeften waren/zijn. Hoe beter we de noden van onze jonge beroertepatiënten begrijpen, hoe beter we hen kunnen begeleiden in hun zorgtraject en kunnen helpen om hun professionele en persoonlijke leven weer op te nemen.

Sarina was nog maar 30 toen ze een beroerte kreeg

Sarina (40) was nog maar 30 jaar oud toen ze een beroerte kreeg. Moyamoya – een zeldzame ziekte waarbij de hoofdslagader in je hersenen vernauwt – bleek de oorzaak. Samen met prof. dr. Laetitia Yperzeele vertelt Sarina over haar leven na een beroerte, en vooral de onzichtbare gevolgen. Die zorgen helaas vaak voor onwetendheid bij anderen.