Uw zorg

Weten hoe angst en pijn werkt

Artsen en verpleegkundigen hebben meer en meer oog voor het comfort van kinderen bij medische procedures in het ziekenhuis. Verpleegkundigen Nathalie Van Meerbeeck en Ann Roete stippelen samen het comfortbeleid voor kinderen uit bij de verschillende medische procedures in het UZA.

Het begint allemaal met het opbouwen van een vertrouwensband en open luisteren – om zo samen met de kinderen een plan uit te werken om een procedure zo comfortabel en pijnloos mogelijk, op hun eigen ritme, te laten verlopen. En om nog meer het verschil te maken, willen we vooral ook sterker op preventie inzetten. Zo is een van de eerste doelstellingen dat we bij elk kind dat geprikt moet worden, vooraf een verdovende zalf of pleister aanbrengen. De drie andere pijlers in het comfortbeleid zijn een comfortabele lichaamshouding, bewuster omgaan met taal en afleiding.

Momenteel vertalen we het pijnbeleid naar praktische afspraken en een leidraad voor elke dienst van het ziekenhuis. We lanceren binnenkort ook een campagne met mascotte CARO de vlinder om collega’s te sensibiliseren. CARO staat voor Comfort, Afleiding, Relaxatie en Overleg met de patiĆ«nt. Al die elementen gaan we in de toekomst nog verder uitwerken om ouders en kinderen in het hele ziekenhuis zo goed mogelijk bij te staan.