Uw zorg

Vernieuwd MRI-centrum met virtuele cockpit

Het UZA heeft haar volledige MRI-park vernieuwd. Drie state of the art MRI-toestellen - waarvan 2 toestellen met een 3 Tesla (3T) en 1 toestel met een 1.5 Tesla (1.5T) magneetsterkte - maken de meest gedetailleerde beelden van het menselijke lichaam in een kortere tijdsspanne. De hoge kwaliteit en gerichte beeldvorming leiden tot betere en meer nauwkeurige diagnoses voor patiënten. Een virtuele cockpit met bedieningsconsole laat het team toe om MRI-toestellen gelijktijdig te bedienen, ook van buiten de ziekenhuismuren.

Voorbereid op de toekomst

‘Beeldvorming is een erg belangrijke stap in het traject van de patiënt’, zegt Filip Deferme, hoofdverpleegkundige en coördinator radiologie. ‘Patiënten moeten doorgaans 4 tot 10 weken wachten op hun MRI-scan, en als die door personeelstekorten niet door kan gaan, is dat lastig. De voorbije coronagolven hebben het ons moeilijk gemaakt. Iedereen in ons team is erg flexibel en zet zich maximaal in om afwezigheden en ziektes op te vangen, maar dat kan je niet blijven doen. Bovendien wordt het steeds moeilijker om gespecialiseerde beeldvormers te vinden – het kan tot 9 maanden duren om een vacature in te vullen.’ Elk MRI-toestel heeft een eigen console, waarmee de beeldvormer – een hooggespecialiseerde verpleegkundige of een technoloog medische beeldvorming – het toestel bedient.

‘Bij de vernieuwing van het MRI-centrum ging ons team gericht op zoek naar oplossingen om ons tegen personeelstekort te wapenen en ons op de toekomst voor te bereiden. Die vonden we bij de leverancier van de drie nieuwe MRI-toestellen: de zogenoemde virtuele cockpit’, zegt prof. dr. Annemiek Snoeckx, diensthoofd radiologie.

Expertise efficiënt inzetten

In de plaats van per toestel één beeldtechnoloog in te zetten, koppelt de virtuele cockpit de bedieningsconsole los van het MRI-toestel. Met de virtuele cockpit kan je het toestel op afstand bedienen, in het ziekenhuis of daarbuiten: dankzij camera’s, een headset en een chatfunctie blijf je toch verbonden met de onderzoeksruimte. En vooral: we kunnen met de virtuele cockpit twee tot drie MRI-toestellen gelijktijdig bedienen, afhankelijk van het type onderzoek. Voor de patiënten verandert er niets: zij worden net zoals nu persoonlijk begeleid, voor, tijdens en na de scan. Ze zien wel het risico verkleinen dat hun MRI-scan moet worden uitgesteld en de duurtijd van het onderzoek wordt ingekort.

Lees meer in MagUZA