Uw zorg

UZA@home, jouw digitale gezondheidskompas

UZA@home is ons digitaal, interactief patiëntenportaal. Het platform ondersteunt en begeleidt patiënten tijdens hun zorgtraject in het ziekenhuis. En ook erna, wanneer ze in hun eigen thuisomgeving kunnen herstellen. Het beveiligde platform is onderdeel van het elektronisch patiëntendossier (EPD), zodat de zorgprofessionals een goed overzicht hebben van alle informatie, én aan kennisopbouw kunnen doen. Het platform biedt ook perspectief om op termijn patiënten in het ziekenhuis digitaal te kunnen monitoren. Een slimme oplossing die bijdraagt aan de continuïteit van zorg in de huidige maatschappelijke context.

UZA@home in digitale transformatie​

In 2017 zetten we actief onze digitale transformatie in. We startten de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier (EPD) en nieuwe digitale toepassingen. Niet alleen voor opvolging van patiënten met lopend zorgtraject, ook voor preventie bij gezonde mensen.

Digitale zorgverlening is een complementair verlengde van de menselijke zorg. UZA@home en het EPD samen zijn de basis voor de digitale zorgverlening.​ We evolueren naar een digitaal gezondheidsmodel waar we niet alleen reactief, maar ook preventief en actief samenwerken met de patiënt. Met alle gezondheidsmedewerkers samen, vanuit eender welke locatie. De patiënt staat centraal en blijft zelf in controle.

Wat betekent UZA@home voor patiënten?

UZA@home biedt patiënten nu al heel wat voordelen. We blijven op continue basis bouwen aan een platform dat beantwoord aan de noden waarmee onze patiënten zitten.

Medisch dossier inkijken

Via UZA@home kunnen patiënten zelf op elk moment hun medisch dossier inlezen. Alle gegevens zoals laboresultaten, documenten en allergieën geregistreerd vanaf 21 juli 2021 zijn hierin terug te vinden. Ze kunnen het deel van hun dossier inlezen dat voor hen goed interpreteerbaar is. Zorgverleners zien nog een meer uitgebreide versie van het dossier.

Afspraken voorbereiden

Om hun medische afspraak optimaal voor te bereiden kunnen patiënten vooraf een vragenlijst toegestuurd krijgen.

Overzicht houden over afspraken

Via UZA@ home kunnen patiënten bekijken welke raadplegingen voor voor hen gepland staan en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. Geplande opnames en dagopnames zijn binnenkort ook via UZA@home terug te vinden.

Informatie op maat

Elke patiënt volgt zijn of haar persoonlijke traject in het UZA. Daarom willen we dat traject ook digitaal inzichtelijk maken. We sturen patiënten regelmatig informatie over hun aandoening, onderzoek of ingreep zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op hun gesprek met de zorgverlener, of net alles rustig kunnen herlezen na een bezoek aan het UZA. Als patiënt ben je actief betrokken in jouw traject.

Tele- en videoconsultatie

Raadplegingen die niet in het ziekenhuis plaats hoeven te vinden, kunnen via een tele- of videoconsult verlopen. Geen overvolle wachtzalen en het bespaart patiënten een rit naar het UZA.

Telemonitoring en slimme thuisopvolging

Wanneer een zorgverlener telemonitoring opstart, kan de patiënt per dag dagboeken, vragenlijsten en vitale parameters doorgeven via toestellen die verbonden zijn met UZA@home. Die data wordt rechtstreeks doorgestuurd naar UZA@home waardoor de zorgverlener op afstand de gezondheidstoestand van zijn/haar patiënt kan opvolgen. Patiënten kunnen zo in hun vertrouwde omgeving verblijven onder continu toezicht van een medisch team.

Lees meer over slimme thuisopvolging.

Wat betekent UZA@home voor zorgprofessionals?

UZA@home helpt onze artsen, verpleegkundigen, zorgkundigne, paramedici en administratief medewerkers op verschillende manieren.

Vlotte administratie en communicatie

Patiënten kunnen ambulante afspraken aanvragen, inkijken, voorbereiden en opvolgen via UZA@home. Het afsprakenbeheer voor hen digitaal inzichtelijk maken, spaart ook onze medische secretariaten. Daarnaast biedt UZA@home de mogelijkheid aan zorgdeskundigen om op een beveiligde manier te communiceren met patiënten, bijvoorbeeld met een videogesprek.

Correcte informatie en educatie

Patiënten zijn meer betrokken bij hun zorg en informeren zich op verschillende manieren. UZA@home leidt hen naar de juiste, gevalideerde en gepersonaliseerde informatie en educatie op de moment waarop ze die ook nodig hebben. De patiënt behoudt alle controle over zijn of haar eigen zorgpad. Uit de literatuur leren we ook dat goed geïnformeerde patiënten minder stress ervaren en meer therapietrouw zijn.

Efficiënter werken

UZA@home bundelt alle info over het zorgtraject, geïntegreerd met het EPD​. Zorgprofessionals over de dienstmuren heen hebben meteen een overzicht van alle data van hun patiënt. Het werkt efficiënter: met meer data die op continue basis wordt verzameld, kunnen zorgverleners een inclusiever beeld vormen over de gezondsheidstoestand van hun patiënt. Het is interessanter om inzicht te krijgen in de dagelijkse toestand van de patiënt door hen rechtstreeks data op te vragen via het platform, dan enkel op basis van één consultatiemoment.

Meer data verzamelen

We streven ernaar bestaande monitoring-apps te koppelen aan UZA@home. Zodat we deze medische gegevens ook preventief kunnen inzetten. Meer data geven ook meer inzicht. De patiënt geeft hiervoor vooraf steeds de toestemming.​

Doorheen het ziekenhuis zijn 16 gezondheidskiosken in gebruik waar patiënten vitale parameters (lichaamstemperatuur, bloeddruk, zuurstofsaturatie en gewicht) kunnen opmeten en vragenlijsten kunnen beantwoorden vóór hun consultatie bij hun zorgverlener. De informatie die de kiosken verzamelen, wordt rechtstreeks opgeslagen in UZA@home en doorgestuurd naar het EPD.

Verhoogde kwaliteit 

Vlotte en persoonlijke communicatie, meer data en efficiënter werk: dit verhoogt samen ook de kwaliteit van onze zorgverlening. Meer data stelt ons in staat de meest kwaliteitsvolle behandeling te bieden, op maat van elke patiënt.

Nieuwsgierig?

Al meer dan 9300 patiënten (cijfers 13 maart 2023) volgen hun gezondheidstraject op via UZA@home. Download de UZA@home app via de App Store of Google Play​

Gebruiksvoorwaarden en privacy

Je zorgverlener nodigt je uit een account te maken op het patiëntenportaal UZA@home. Door het aanmaken van een account bevestig je dat het UZA via het UZA@home-platform gegevens met jou, als patiënt, mag delen. Gegevens die jij, als patiënt, via het platform deelt, mag het UZA verwerken zoals andere gegevens in het kader van de zorg die het UZA aan jou, als patiënt, biedt. Lees de volledige privacyverklaring van het UZA hier na. Voor meer info en vragen kan je terecht bij dpo@uza.be.

Lees meer in MagUZA