Uw zorg

UZA onderzoekt impact van luchtkwaliteit op kinderen

Welke impact heeft de luchtkwaliteit in een stad op jonge kinderen? Dat onderzoekt een team van UZA en UAntwerpen uit in het project REACH. In mei 2021 deden onderzoekers van het UZA en UAntwerpen de laatste metingen voor een vergelijkende pilootstudie tussen twee scholen. In 2022-2023 zetten ze in samenwerking met zeven scholen het project verder in een geoptimaliseerde set-up. Het uiteindelijke doel is om een kwantitatieve relatie vast te leggen tussen de dynamische blootstelling van gezonde kinderen aan luchtverontreiniging (fijn stof en NO2 concentraties) en hun vitale long- en hartfuncties.

Voor deze campagne werkt het team samen met verschillende lagere scholen in de Provincie Antwerpen,  geselecteerd op basis van hun locatie en omgeving. Deze gaan van centrum Antwerpen, met weinig groen en veel verkeer, tot de brede omgeving rond Antwerpen met meer groen. De metingen voor deze campagne zijn van start gegaan in oktober 2022 en zullen nog doorlopen tot mei 2023. Gedurende deze periode wordt de luchtkwaliteit van de schoolomgeving continu gemonitord. Daarnaast meten ze een aantal gezondheidsfuncties, zoals vitale long- en hartfuncties, op bij 134 leerlingen (gemiddelde leeftijd van 10 jaar) van de deelnemende scholen.

In schooljaar 2023-2024 slaan UZA/UAntwerpen ook de handen in elkaar met jeugdploegen van verschillende voetbalclubs in het Antwerpse. De bedoeling is om jonge voetballers te monitoren tijdens hun sportieve inspanning en de luchtkwaliteit tijdens deze inspanning op te meten. In 2022 werden voor dit deel van de REACH-studie al pilootmetingen uitgevoerd om de set-up te optimaliseren. De luchtkwaliteit zal opgemeten worden door de apparatuur die werd geconsolideerd in het project CLAIRE.

Vanaf 2023 zullen de teams ook opstarten met persoonlijke monitoring van 16 jongeren tijdens hun thuis-school traject. Om deze monitoring mogelijk te maken zal in de loop van 2023 een schoolrugzak met monitoring materiaal worden ontworpen en uitgetest.