Uw zorg

UNICCRA: Nieuw klinisch research center voor Antwerpen

Het UZA opent een vernieuwd centrum voor vroege klinische studies, het University Center for Clinical Research Antwerp (UNICCRA). Hier volgen onze teams patiënten op die de allereerste behandelingen krijgen met nieuwe geneesmiddelen. Je vindt er nieuwe consultatieboxen, een geïntegreerd laboratorium en meer ruimte om gespecialiseerde teams samen te brengen. Doel is meer mensen – en waar mogelijk in een vroegere fase van hun ziekte – toegang te kunnen geven tot de snelgroeiende mogelijkheden met gerichte en gepersonaliseerde behandelingen, die vaak pas over enkele jaren op de markt komen. Het centrum is bedoeld voor alle klinische studies uit verschillende disciplines, maar focust op fase 1- en fase 2-studies.

In vergelijking met het oude research center, dat in de dienst oncologie geïntegreerd was, is de nieuwe eenheid in oppervlakte meer dan verdubbeld. ‘Dat was nodig omdat het aantal studies al een aantal jaar exponentieel groeit’, legt prof. dr. Hans Prenen, diensthoofd oncologie en hoofd van het research center uit. ‘De wetenschap evolueert zo snel met onder meer gerichte en gepersonaliseerde therapieën op basis van genetische kenmerken van de individuele patiënt. Toen ik vier jaar geleden aan het hoofd kwam van de eenheid, zagen we enkele studiepatiënten per dag. Nu komen er soms een twintigtal per dag.’

In het nieuwe centrum voor fase 1-onderzoek kunnen studie­medewerkers patiënten in de best mogelijke omstandigheden ontvangen. De eenheid is uitgerust met nieuwe consultatieboxen, meer plaatsen voor dagopnames met een monitoringsysteem, een parameterkiosk waarmee patiënten zelf al hun bloeddruk, polsslag, zuurstofsaturatie en gewicht kunnen meten, enzovoort. ‘Door al die infrastructuur samen te brengen en beter op elkaar af te stemmen, wordt het voor iedereen die betrokken is bij de studies, van de studie­coördinatoren tot verpleegkundigen en logistieke medewerkers, makkelijker werken.’

De meerderheid van de huidige fase 1-studies in het UZA wordt uitgevoerd met oncologische pa­tiënten. Maar het is de bedoeling dat ook meer en meer collega’s van andere disciplines het center inschakelen. Hans Prenen: ‘UNICCRA is beschikbaar voor alle diensten die een fase 1-studie willen uitvoeren. Ook met andere ziekenhuizen, bedrijven en universiteiten wil ik heel graag samenwerkingsvormen bekijken. Ik zie het research center als een incubator die ons helpt om nog meer studies naar onze regio te halen en patiënten nog meer toegang te geven tot behandelingen die vaak pas over vijf jaar op de markt komen.’

Lees meer in MagUZA