Uw zorg

Test, test. 1, 2, 3…test

Het UZA organiseert regelmatig oefeningen of simulaties om noodplannen te testen en indien nodig bij te sturen. Tijdens zo'n oefening alle betrokkenen elkaar beter kennen en vertrouwen, en leren ze optimaal op elkaar inspelen. Ze bouwen zo ook de nodige kennis en expertise op om snel en efficiënt op te treden in het geval van reële incidenten en rampen.

Zaterdag 23 april organiseerden we de grote noodplanoefening ‘Dragon’. Samen met politie, brandweer, civiele bescherming, Campus Vesta en de gemeente Edegem zetten we een complexe interventie in scène. Hulpverleners oefenden een kop-staartaanrijding met een passagiersbus, waarbij ook nog gevaarlijke chemische stoffen vrijkwamen. Yvan Somers, noodplancoördinator in het UZA: “Blij om terug te kunnen oefenen met hulpverleners uit de regio. Zo kunnen we ons nog beter voorbereiden voor wanneer het echt nodig is. Een sterke multidisciplinaire samenwerking maakt het verschil. ”

Als referentiecentrum voor infectieziekten heeft het UZA een aparte verzorgingseenheid (HLIU) voor de behandeling van patiënten met een hoogbesmettelijke infectie zoals ebola. Ook de collega’s uit Nijmegen openden in mei 2022 hun HLIU. Op 8 september 2022 kwamen ze kennismaken met onze procedures, infrastructuur en opleidingen en hoe we hier in de toekomst rond kunnen samenwerken. Hun bezoek vormde voor ons ook de ideale gelegenheid om samen met Defensie een patiëntentransport te simuleren.

In oktober 2022 maakte de NH90-reddingshelikopter van Defensie – La Défense – Belgian Defence een testlanding op de helihaven van het UZA. De helikopter wordt vanuit Koksijde ingezet om patiënten na een reddingsoperatie meteen te kunnen vervoeren naar een gespecialiseerd ziekenhuis voor de nodige zorgen. Dit soort testvluchten zijn dan ook erg nodig om zo’n procedure vlot te laten verlopen.

Op 16 december 2022 oefenden 20 spoedartsen en verpleegkundigen samen met de speciale eenheden van de federale politie. Ze speelden een scenario na waarin een amokmaker geneutraliseerd werd en er tientallen slachtoffers vielen.

De oefening kaderde in de erkenning van het traumacentrum van het UZA. De artsen en verpleegkundigen zijn in opleiding om deel uit te maken van het MUG-team.

Naast de verzorging van de slachtoffers, leerden de deelnemers ook om gestructureerd en veilig te werken, slachtoffers te evacueren en door te verwijzen naar andere ziekenhuizen. Daarvoor was een goede communicatie nodig binnen het team en met de speciale eenheden.