Uw zorg

Samen naar een ambitieus en pragmatisch kwaliteitsbeleid

In 2022 bouwden we samen verder aan een vooruitstrevend en doelmatig kwaliteitsbeleid, met een zichtbaar en waardevol effect op onze dagelijkse werking, zorg en outcome(s) voor onze patiënten. Een kwaliteitsbeleid dat gebaseerd is op de hoogste kwaliteitsnormen en vanuit een sterk pragmatische insteek. We vertrokken vanuit de stevige basis die er al was, en gaven deze verder vorm.

Visit-pyramide

De eerste concrete stap in het uittekenen van de toekomstige kwaliteitsstrategie en structuur was een nulmeting: wat doen we goed op vlak van kwaliteit, waar schuilen opportuniteiten, waar moeten we aan werken? In mei startten we daarom met een eerste uitgebreide visit-pyramide. De focus lag niet op het identificeren van wat niet in orde is, maar op het elkaar inspireren en in dialoog gaan over excellente en innovatieve, kwaliteitsvolle zorg.

Quickscan

In september 2022 lanceerden we de Quickscan: een korte bevraging, gericht aan patiënten, naasten en medewerkers uit deze organisatie. Hiermee wilden we een idee krijgen over hoe de zorg voor patiënten, hun naasten en medewerkers in het UZA wordt ervaren.

Flitsaudits

Tijdens de maanden september en oktober bezochten de collega’s van kwaliteit & lean de verpleegeenheden voor een flitsaudit, waarbij enkele thema’s centraal staan. Zo konden we aftoetsen of de dagdagelijkse praktijk overeenstemt met het UZA beleid en procedures.

Beproefde methodes verder uitbouwen

De kwaliteitswerking binnen individuele zorgprogramma’s boekte substantiële resultaten en deze willen we verder uitbouwen. De lean-filosofie is een belangrijke bouwsteen van onze strategie en wordt waar nodig versterkt en ondersteund op teamniveau. Het inzetten van de verbeterborden, teammeetings en datagedreven verbeteren, blazen we dan ook nieuwe dynamiek in.

Afdelingen en medewerkers die hier nog niet mee vertrouwd zijn, kunnen daarbij rekenen op de nodige ondersteuning en opleiding, onder andere door de verdere uitbouw van Productive Ward. Het interne opleidingsaanbod over Kwaliteit, lean en voortdurend verbeteren breidden we ook uit.