Uw zorg

Patiëntenadviesraad voor wetenschappelijk onderzoek

Na de patiëntencommissie voor oncologisch onderzoek rolt het UZA ook een algemene patiëntenadviesraad voor wetenschappelijk onderzoek in het UZA uit. Met wetenschappelijk onderzoek boeken we vooruitgang in de geneeskunde en gezondheidszorg van morgen. En wie belang heeft bij zorg en onderzoek naar die zorg moet zijn/haar stem kunnen laten horen als volwaardige partner. De patiëntenadviesraad betekent voor het UZA een nieuwe stap richting meer patiëntenparticipatie in het onderzoek.

In december 2022 kwam een enthousiast panel van patiënten en patiëntvertegenwoordigers bijeen om mee na te denken over hun gewenste rol en de patiëntadviesraad mee vorm te geven. Op aangeven van de leden werd beslist dat de patiëntenadviesraad vier keer per jaar fysiek in het ziekenhuis zal samenkomen.

Samen zullen we nagaan:

  • hoe relevant/realistisch nieuwe onderzoeksprojecten ingeschat worden door de beoogde doelgroep.
  • of patiëntgerichte studiedocumentatie de informatie op een heldere en begrijpbare manier overbrengt.
  • hoe haalbaar het verloop van een (klinische) studie geacht wordt door de doelgroep, en hoe we dit zo veel mogelijk kunnen afstemmen op de wensen en noden van de patiënt en zijn omgeving.

Voor de oprichting van de raad legde het projectteam haar oor te luisteren bij verschillende patiëntenverenigingen en experts. ‘Een opdracht voor de komende jaren wordt het uitbreiden van het aantal patiënten op wie we een beroep kunnen doen’, zegt coördinator Véronique De Keyser. ‘In ons ziekenhuis lopen makkelijk 500 onderzoeksprojecten per jaar. Die kunnen we niet allemaal door een tiental patiënten laten nalezen. Het ideale scenario is dat onze leden echte ambassadeurs worden en we een grote groep enthousiaste patiënten rond ons verzamelen, die meehelpen om ook buiten de raad nieuwe acties voor patiëntbetrokkenheid op te zetten.’

Benieuwd naar andere UZA-initiatieven rond patiëntbetrokkenheid? Lees er hier alles over.

Lees meer in MagUZA