Uw zorg

Nieuwe aanpak obese kinderen met slaapapneu

Kinderen met obesitas hebben meer kans op hart- en vaataandoeningen als ze volwassen zijn. Gewichtsverlies beperkt dat risico. Maar het effect is kleiner bij kinderen die naast obesitas ook hardnekkig slaapapneu hebben. Die groep heeft daarom aanvullende behandelingen nodig. Dat hebben onderzoekers van het UZA en de UAntwerpen aangetoond. Ze gingen na welke invloed gewichtsverlies heeft op het zogenaamde endotheel van kinderen met obesitas en slaapapneu.

Obesitas veroorzaakt ontstekingen die het functioneren van endotheel – de binnenbekleding van de bloedvaten – verstoren. Als dat lang aanhoudt, kan dat op latere leeftijd aderverkalking en hart- en vaataandoeningen veroorzaken. Ook obstructief slaapapneu – waarbij het kind tijdens het slapen korte ademstops en abrupte zuurstofdalingen heeft – kan leiden tot ontstekingen in het endotheel, met gelijkaardige risico’s op cardiovasculaire aandoeningen.

De onderzoekers wilden nagaan of gewichtsverlies de verstoorde werking van het endotheel kan herstellen. Ze volgden kinderen en jongeren met obesitas tussen 8 en 18 jaar die in het Zeepreventorium in De Haan deelnamen aan een 12 maanden durend programma om gewicht te verliezen. De werking van het endotheel werd gemeten aan het begin van het traject, aan het eind en 6 maanden na afloop. Aan het begin werd met een slaapscreening ook nagegaan of de kinderen – naast obesitas – ook obstructief slaapapneu hadden. Kinderen bij wie dat zo was, kregen na afloop van het traject een nieuwe slaapscreening, om na te gaan of hun slaapapneu aanhield.

Wat waren de conclusies?

De onderzoekers zagen dat gewichtsverlies de endotheelfunctie herstelt, en dat die verbetering ook 6 maanden na afloop van het programma aanhield. Ze merkten wel verschillen op bij de kinderen die ook aan het eind van het traject nog slaapapneu hadden: ook bij hen had gewichtsverlies de endotheelfunctie verbeterd, maar duidelijk minder goed dan bij de kinderen zonder hardnekkig slaapapneu. Bij kinderen met overgewicht heeft slaapapneu dus negatieve gevolgen op het cardiovasculaire systeem, zowel op korte als op lange termijn. De onderzoekers willen nu uitzoeken hoe dat precies komt en wat we eraan kunnen doen. Meer specifiek willen ze nagaan of we met melatonine ontstekingen in het endotheel kunnen helpen voorkomen.

Lees meer in MagUZA