Uw zorg

Nieuw ‘slim’ elektronisch implantaat verhelpt ongewild urineverlies

UAntwerpen en het UZA sloegen de handen in elkaar met de universiteit van Oxford om ongewild urineverlies bij vrouwen aan te pakken. Met een minimale chirurgische ingreep implanteren ze elektroden naast de schaamzenuw, waardoor patiënten hun plas kunnen ophouden. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

UAntwerpen, het UZA en de universiteit van Oxford stampten samen de spin-off Amber Therapeutics uit de grond. Zij ontwikkelden Amber-UI: de eerste ‘slimme’ neurostimulator die de schaamzenuw (nervus pudendus) stimuleert om je plas beter op te houden. Het implantaat kan signalen van patiënten waarnemen, interpreteren, en zijn stimulatie hieraan aanpassen om zo in verschillende omstandigheden de normale blaasfunctie te herstellen.

De partners startten met AURA-2 (Augmenting Urinary Reflex Activity) een pilootstudie op. Vijftien vrouwen krijgen het implantaat ingeplant in het UZA. Bij drie van hen is de ingreep al achter de rug. “De andere deelnemers zullen in de komende maanden worden geopereerd”, aldus De Wachter. “De eerste bevindingen zijn alvast positief. Zowel de haalbaarheid van de chirurgische ingreep als de therapie blijken veelbelovend.”

Lees meer in MagUZA