Uw zorg

Masterplan bedherallocatie

Binnen het masterplan bedherallocatie legden de directie patiëntenzorg en de medische directie samen met alle betrokken partijen de afgelopen maanden een erg ingewikkelde puzzel. Door de veranderingen die de ziekenhuissector momenteel doormaakt, gekoppeld aan enkele mooie verbeteropportuniteiten, zagen we in deze herallocatie van bedden zowel een noodzaak als een kans. Enerzijds is er de evolutie naar een steeds kortere verblijfsduur en meer dagopnames. Anderzijds is de verspreiding van zowel internistische als trauma-patiënten over heel het ziekenhuis geen ideale situatie. De herallocatie moest op deze uitdagingen een passend antwoord bieden. In februari 2023 rondden we met succes het masterplan bedherallocatie af met de opening van een nieuw internistisch dagziekenhuis.

Oprichting internistisch dagziekenhuis

Een eerste belangrijke verandering was de oprichting van een nieuw afzonderlijk internistisch dagziekenhuis, waar patiënten uit alle internistische disciplines behandeld kunnen worden. Om dat te bereiken, werden andere afdelingen anders georganiseerd en verhuisd.

Clustering traumapatiënten op vierde verdieping

Dit brengt ook een tweede optimalisatie met zich mee: alle majeur traumapatiënten worden geclusterd op de vierde verdieping van het hospitaalblok. Dit maakt de zorg voor de traumapatiënten organisatorisch veel efficiënter.