Uw zorg

Interventieradiologie: Minimaal litteken, maximaal resultaat

Opereren zonder snijden: dat is interventieradiologie in een notendop. De interventieradiologen van het UZA introduceren geregeld nieuwe, soms baanbrekende ingrepen die de levenskwaliteit van patiënten verhogen of hen een zware ingreep besparen. Met zes interventieradiologen zet het UZA sterk in op deze specialiteit en voeren ze behandelingen uit voor een steeds bredere waaier aan complexe problemen.

Bloedklonters wegzuigen

Zo behandelen ze sinds kort ook bloedklonters in de longen, longembolieën, waarmee ze patiënten een lang verblijf op intensieve zorg besparen. De techniek, die de dienst radiologie als eerste in de Benelux toepaste, werd geïntroduceerd in nauwe samenwerking met andere disciplines van het recent opgerichte Pulmonary Embolism Respons Team van het UZA. Verwacht wordt dat de behandeling een hoge vlucht zal nemen.

Chronische kniepijn

Een andere veelbelovende techniek is de behandeling van kniepijn via embolisatie, het dichtmaken van bloedvaten. Het gaat om een relatief nieuwe toepassing van een bestaande techniek, die ook een oplossing biedt voor sommige patiënten die blijvende kniepijn hebben door artrose of na de plaatsing van een knieprothese.

Stent tegen aneurysma

Interventieradiologie speelt ook een grote rol binnen de behandeling van hersenaneurysma’s. Sommige daarvan behandelen ze vandaag met een speciale stent, de flow diverter. Aanvankelijk moesten patiënten na de ingreep sterke bloedverdunners nemen vanwege de kans op trombose, wat dan weer een risico op bloedingen gaf. Maar met het nieuwste type, dat met een speciale laag is bekleed, is het risico op trombose veel kleiner.’ De dienst behandelt jaarlijks een tiental patiënten met de nieuwe techniek.

Lees meer in MagUZA