Uw zorg

Erkenning als supraregionaal traumacentrum herbevestigd

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is opnieuw erkend door de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) als supraregionaal traumacentrum voor volwassenen en kinderen. Daarmee voldoet het UZA aan de strengste internationale standaarden om de zwaarst gekwetste slachtoffers na ongevallen op te vangen en te behandelen. In 2018 kreeg het UZA voor het eerst de DGU-erkenning. Als erkend traumacentrum voorziet het UZA interne en externe opleiding, aangepaste infrastructuur, interdisciplinaire teams, en een hooggespecialiseerd, innoverend evidence-based zorgprogramma van opname tot re-integratie.

In 2022 ving het UZA meer dan 400 patiënten op in het zorgprogramma majeur trauma. 266 van hen waren zeer ernstig gekwetste slachtoffers na ongevallen. Na de eerste zorgen ter plaatse, worden – volgens bepaalde criteria – de meest zwaargekwetste patiënten met complexe of specifiek ernstige letsels naar het supraregionale traumacentrum van het UZA gebracht waar een multidisciplinair traumateam klaar staat. Door een sterke regionale samenwerking binnen het Antwerps Trauma Netwerk (ATN) breidde de expertise in traumaopvang verder uit, wat de overlevingskansen en kansen op een goed herstel verhoogt. De afgelopen jaren stegen de overlevingskansen van traumapatiënten in het UZA aanzienlijk, ondanks dat patiënten vaker levensbedreigend gewond raakten. Voor het eerst sinds de start van het zorgprogramma kregen we te maken met ondersterfte: het sterftecijfer van onze populatie lag onder het berekende, verwachte sterftecijfer. In 2022 zagen we bovendien dat het aantal ernstige traumapatiënten met goede functionele outcomes na ontslag uit het ziekenhuis, steeg met 3,6%.

Afdelingen centraliseren voor maximale expertise

Niet alleen de acute opvang op spoedgevallen, het operatiekwartier en intensieve zorg is belangrijk voor een beter en vlotter herstel bij onze patiënten, ook de verdere behandeling op de verpleegafdeling speelt een grote rol in het zorgprogramma. Daarom werd in 2022 besloten om alle patiënten na een ernstig ongeval fysiek te centraliseren op twee trauma-afdelingen in het ziekenhuis: afdeling B4 en C4. Zo worden medische en verpleegkundige expertise maximaal gebundeld en kan er gewerkt worden aan een sneller en efficiënter ontslagbeleid.

Om de bestaande expertise bij de verpleegkundigen te delen tussen de beide trauma-eenheden werd een opleidingscyclus opgestart. We bieden interne opleidingen aan over verschillende modules per discipline met theoretische achtergrond, praktische skills (workshops), instructievideo’s en e-learnings.

Gespecialiseerde training

Om 24/7 hoogkwalitatieve zorg aan te bieden, trainen onze collega’s regelmatig op levensreddende technieken met alle betrokken diensten. Zo organiseren we vanuit het zorgprogramma majeur trauma onder andere een training bij UAntwerpen in samenwerking met de diensten orthopedie, spoedgevallen, thorax- en vaatheelkunde, anesthesie en cardiochirurgie. Niet enkel de technische training is een meerwaarde, ook het samenwerken met alle betrokken diensten is relevant om van elkaars expertise te leren. Zo onderhouden we expertise in vaak complexe technieken die relatief weinig voorkomen, niet alleen bij trauma-opvang, maar ook bij gespecialiseerde reanimatie (zoals de hart-long machine plaatsen bij reanimatie of de eerste behandeling van een klaplong of bloeding rond het hart).

Coffee-with-the-traumateam

Het UZA centraliseert traumazorg rond de patiënt, zowel in de acute als postacute fase. Om de ervaringen van patiënten en hun naasten te horen werden in 2022 twee gespreksmomenten met het traumateam georganiseerd, de ‘coffee-with-the-traumateam’. Tijdens deze momenten vertelden zes patiënten en hun naasten over hoe zij de opname hebben ervaren. Hierdoor horen we uit eerste hand wat goed gaat, maar ook welke aspecten we kunnen verbeteren. Met deze verbeterpunten gaan we dan aan de slag.

In 2023 zullen we verder inzetten op het optimaliseren van de zorgcoördinatie in het zorgtraject, zowel medisch als verpleegkundig.

Antwerps Trauma Netwerk

Het UZA is onderdeel van het Antwerps Trauma Netwerk. Door netwerkoverschrijdend samen te werken met zorgverleners uit de brede regio, wil het UZA de opvang en zorg voor traumapatiënten blijven verbeteren.

Dr. Philip Verdonck, coördinator supraregionaal traumacentrum UZA: “De resultaten benadrukken het belang van samenwerking tussen alle zorgpartners, zowel in het traumacentrum als regionaal. Dit doen we door expertise te centraliseren en te delen, samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen te faciliteren, maar ook in dialoog te gaan met onze patiënten na hun herstel. Tijdens de ‘coffee-with-the-traumateam’ stemmen we nieuwe initiatieven af met deze patiëntengroep, en brengen op basis van hun feedback nieuwe verbeterprojecten in kaart.”

Ziekenhuis Geel doorliep in november 2022 hun eerste DGU-audit en ontving in februari 2023 een accreditatie als eerste regionaal traumacentrum in Vlaanderen. Samenwerking binnen het netwerk wordt verder geïntensifieerd op vlak van traumaregistratie, kwaliteitsoverleg, uitwisseling van klinische expertise en opleiding. Het trauma teaching team van het ATN geeft zo training in verschillende ziekenhuizen van het netwerk. Het opleidingsteam is samengesteld met verschillende profielen uit een aantal van de netwerkziekenhuizen. Opleiding wordt ziekenhuis- en netwerkoverschrijdend georganiseerd: een absolute win-win voor alle deelnemende centra.

Binnen het Antwerps Trauma Netwerk werken momenteel meer dan tien ziekenhuizen samen, zes ziekenhuizen registreren in het DGU TraumaRegister en drie ziekenhuizen doorliepen een accreditatietraject. We blijven dus ook in 2023 verder inzetten op structurele samenwerking in de regio.