Uw zorg

Doctoraatsstudente Sofie Gielis ontvangt ME TO YOU GRANT 2022

Doctoraatsstudente Sofie Gielis ontving de ME TO YOU GRANT 2022. Een erkenning voor beloftevolle jonge wetenschappers die gespecialiseerd onderzoek doen naar bloedkanker. Samen met haar collega’s start ze een nieuw onderzoek naar de werkzaamheid van dendritische celtherapie - een vorm van immuuntherapie die de T-cellen van ons immuunsysteem activeert om kankercellen te herkennen en te elimineren - die geëvalueerd wordt bij leukemiepatiënten.

Specifiek willen ze actieve T cellen in bloedkankerpatiënten na vaccinatie isoleren en met computermodellen hun herkenning van kankercellen bestuderen. Met die kennis willen ze de werkzaamheid van lichaamseigen celvaccinatie leren voorspellen, en kunnen ze verbeterde en nieuwe, kankerspecifieke celtherapieën ontwikkelen.

Lees meer over het onderzoek.