Uw zorg

Antwerps Pediatrisch Clinical Trial Netwerk

Binnen Antwerpen is er een lange traditie voor het uitvoeren van vaccinatiestudies bij kinderen. De diensten pediatrie van GZA, waar de traditie ontstaan is, UZA en ZNA willen daarom samen met de Universiteit Antwerpen, deze expertise bundelen in een netwerk voor klinische studies voor nieuwe vaccinaties en behandelingen voor (virale) infectieziekten bij kinderen. Dit netwerk laat dan ook toe om een belangrijke speler te worden in klinische studies bij kinderen.

Het netwerk heeft de volgende doelstellingen:

  1. De creatie van een instelling-overschrijdende samenwerking rond pediatrische klinische studies met een focus op vaccinatiestudies en studies rond pediatrische infecties.
  2. Het aantrekken van pediatrische klinische studies in deze domeinen.
  3. Het uitwisselen van patiënten en studiepersoneel in kader van een optimale uitvoering van klinische studies.

Het pediatrisch vaccinatienetwerk omvat de verschillende ziekenhuizen met een afdeling kindergeneeskunde van GZA, UZA en ZNA. De onderzoeksgroep Vaxinfectio van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen biedt academisch-wetenschappelijke ondersteuning. Dit netwerk wordt gecoördineerd door het Pediatrisch Vaccinatienetwerkcomité waarin de verschillende partners vertegenwoordigd zijn. Binnen het netwerkcomité is er een medisch coördinator wat een tijdelijk mandaat is waardoor dit voorzitterschap kan wisselen tussen de verschillende partners. De medisch coördinator is belast met de medische en praktische coördinatie van de samenwerking.

Praktisch gezien, kunnen studies in elk partnerziekenhuis onthaald worden, afhankelijk van de keuze van de sponsor. Elke studie wordt na onthaal besproken op het netwerkcomité om te evalueren waar en op welke manier deze studie best plaatsvindt. Beslissingen hieromtrent worden genomen binnen de schoot van het netwerkcomité en steeds met volstrekte meerderheid. Studies kunnen daarna ofwel op 1 site worden uitgevoerd dan wel in de verschillende sites van het netwerk.

Team:

  • GZA: dr. Florence Slap en dr. Daan Van Brusselen
  • UAntwerpen: prof. dr. Pierre Van Damme
  • UZA: prof. dr. Stijn Verhulst
  • ZNA: dr. Greet Stevens