Uw zorg

Allergie op verdoving kan nu veel sneller worden getest

Heb je recent een reactie gedaan tijdens algemene verdoving? Voorheen moesten de testen doorgaans minimaal zes weken worden uitgesteld. Dit is nu verleden tijd: uit onderzoek van UAntwerpen en het UZA blijkt dat je vroeger kan getest worden. Levensbelangrijke ingrepen moeten zo voortaan niet meer uitgesteld worden.

Tot voor kort werd gesteld dat de diagnostiek naar de oorzaken van reacties op algemene verdoving pas kon gestart worden ten vroegste zes weken na de ingreep. Dit leidde soms tot uitstel van levensbelangrijke ingrepen. De Antwerpse onderzoekers toonden aan dat patiënten al vanaf vijf dagen na de reactie getest kunnen worden op allergieën. Het idee dat er alleen correct getest kan worden vanaf zes weken na de reactie, wordt met deze nieuwe inzichten dus definitief verworpen. Deze bevinding zal de zorg in de toekomst optimaliseren, zowel voor patiënten als voor de artsen. De American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), een van de grootste verenigingen voor allergologen en immunologen wereldwijd, noemt het onderzoek een practice changer.

Lees hier meer.