Uw zorg

Eigen hospitalisatie-afdelingen voor longziekten en infectieziekten

De terugkeer van infectieziekten tekent al enkele jaren onze leefwereld. Naast virussen als corona spelen ook antibioticaresistentie en omgevingsfactoren zoals luchtvervuiling een belangrijke rol bij longaandoeningen. Onze afdelingen longziekten en infectieziekten delen de ambitie om een voortrekkersrol te vervullen in het ontwikkelen en bieden van innovatieve zorg binnen een universitaire context. Om beide diensten alle ruimte te geven om verder te groeien, verhuisde infectieziekten naar een vernieuwde verpleegeenheid.

Al vele jaren vormen longziekten en infectieziekten één cluster op de verpleegafdeling D1. Beide afdelingen blijven echter groeien. Om meer ruimte te kunnen creëren en betere patiëntenzorg te bieden door gespecialiseerde teams en vernieuwde infrastructuur, evolueren beide diensten naar een eigen hospitalisatie-afdeling. In december 2022 verhuisden de diensten samen naar de vernieuwde afdeling D4 met Rudi Goris als hoofdverpleegkundige.

Op 1 juli 2023, een paar maanden later dan initieel werd voorzien, verhuist infectieziekten naar de vernieuwde verpleegeenheid D1 en zal Linsey Heirman effectief aan de slag gaan als hoofdverpleegkundige infectieziekten. Longziekten blijft op D4. Hierdoor krijgen beide diensten alle ruimte om verder te groeien.

Voordelen van twee aparte verpleegafdelingen

De opsplitsing van de diensten betekent een belangrijke schaalvergroting door een groter aantal bedden per dienst. Zo kunnen we patiënten concentreren op de juiste afdeling en hen omringen door een multidisciplinair zorgteam met de beste expertise en opleiding. De vernieuwde infrastructuur van beide afdelingen verhoogt bovendien het patiëntencomfort en zal aangepast zijn aan de vereisten voor een optimale werkomgeving voor de medewerkers.

Voor longziekten houdt dat in dat er bijvoorbeeld de juiste monitoring is aan alle bedden, wat erg belangrijk is voor patiënten met weinig zuurstof en patiënten die afhankelijk zijn van chronische beademing. Daarnaast is deze monitoring van essentieel belang voor patiënten die een longtransplantatie ondergingen of die na een verblijf op INZO op de afdeling kunnen worden verzorgd. Verder is er op de vernieuwde dienst longziekten voldoende opslagruimte voor niet-invasieve-beademingstoestellen.

Voor de afdeling infectieziekten op D1 betekent dit onder andere dat er voldoende isolatiekamers zijn, dat het aantal kamers met regelbare druk verdubbelt en dat de werkplek voor artsen geïntegreerd wordt op de afdeling zelf.

Blijvende samenwerking

De samenwerking tussen infectieziekten en longziekten blijft intensief. Er zijn veel raakvlakken tussen beide disciplines. Veel longziekten worden bijvoorbeeld veroorzaakt door infecties in de longen. Bovendien gaat deze samenwerking verder dan tussen deze twee diensten. Vaak hebben patiënten namelijk nog andere aandoeningen waarvoor multidisciplinair overleg met andere afdelingen erg belangrijk is.